Isnäs Pensionärer

Välkommen till Isnäs Pensionärer

Kontaktuppgifter 2020:  Ordförande                                                                                    
Stig Kurki, Bergkullavägen 2, 07750 Isnäs
gsm 040-523 3565, kurki.stigestrid@gmail.com
Vice ordförande:
 Bo-Erik Fagrlund Gammelbyvägen 1001 07740 Gammelby  boje.fagerlund@gmail.com
Sekreterare :Carita Gullqvist, Björnvägen 8, 07750 Isnäs
gsm 040-576 5685, carita.gullqvist@pp.inet.fi
Kassör: Christoffer Sundberg, Näsdalsstigen 19, 07780 Härpe
gsm 040-512 7051, christoffer.sundberg@pp.inet.fi
Reseledare: Christoffer och Nina Sundberg Tel. se ovan                                            
Nils Maukkonen Idegransvägen 14 07750 Isnäs +358405485347                              Christer Alm, 019-634491   Irmeli Ek 0400- 399730                                                      Ersättare  Runar Karlsson, 0400-711565   Albert Forsell, 0400-214944