Isnäs Pensionärer

Välkommen till Isnäs Pensionärer

Kontaktuppgifter 2024:  Ordförande                            Bo Fagerlund Gammelbyvägen 1001  07740 Gammelby boje.fagerlund@gmail.com                    tel. 0405027367


Vice ordförande: Stig Kurki 

Tel. 0405233565 kurki.stigestrid@gmail.com     

 

 Nils Maukkonen Idegransvägen 14 07750 Isnäs 0405485347

Sekreterare :Susanne Blomqvist tel. 040-7036097

Kassör: Christoffer Sundberg, Näsdalsstigen 19, 07780 Härpe
gsm 040-512 7051, christoffer.sundberg@pp.inet.fi
Reseledare: Christoffer och Nina Sundberg Tel. se ovan 

    Christer Alm, 019-634491   Irmeli Ek 0400- 399730                                                                Ersättare  Runar Karlsson, 0400-711565                                                                                Ersättare Lars Bäcklund     040-5256352