Isnäs Pensionärer

 Välkommen till Isnäs Pensionärer 

 Isnäs pensionärer rf   Medlemsinfo 10.3.2023

         Välkomna med på våra träffar och andra evenemang !

        Från våren måndagar kl.10.00 Stavgång från Isnäs bar. 

        Måndagar från 30.1 kl. 10.00 inomhus Boccia vid Isnäs sportplan, senare ute.

        Torsdagar från 3.2 kl. 14.00 "Balansjumppa" i Solbacka.

        Tis.    4.4. kl. 13.00 Månadsträff med bingospel, ingen Seniorshop tyvärr.

        Tors. 20.4. kl. 14.00  Distriktets vårmöte i Liljendal Annagården.          

        Tis.   2.5.   kl. 13.00   Månadsträff med lotteri.

        Lör.  20.5.  kl. 13.00   Ute majfest med grillning, spel, musik av Jonas Näslund, lotteri

                                           inträde 10.00 €

        Tis.   6.6  kl. 13.00  Månadsträff med bingo.                                       

        Tors. 15.6. kl.18.00 Allsång vid sportplan med Bengt Blomqvist

        Juli.             Lurens teater om det finns intresse så osdnar vi buss transport.

        Lör.  22.7.   Raseborg sommarteater 80€ ink. mat på Billnäs Bruk, arrangör 

                           Kotka för. buss 10.30 Gammelby, anmälning till Toffe 040-5127051

        Ons. 26.7.   Hemlig resa. Pris 95€, blir vi många sjunker priset ink. mat o. kaffe

                            anmälning till Sussi 040-7036097

        Aug.            Grillfest

        Ons. 16.8.  kl. 14-18.00   Dansholmen sommarfest SPF distriktet

        3-7.9           Sommarresa Estland - Lökvägen Frimans resor

                           Viljandi - Tartu - Narva Joensuu  Anmäln.Toffe 040-5127051

         Följ med i tidningarna under Pass på och Föreningar.

 

               

       

 

 

 

 

Vinjettfotograf: Carita Gullqvist